GUBERNA: een startup besturen vergt extra zorg en specifieke bestuurders


De stichters en trekkers van startups hebben doorgaans weinig benul van de finesses van goede governanceprocessen. Omdat ze volledig (moeten) bezig zijn met hun product of dienst, hun netwerk, hun markt, hun technologie, hun financiering en hun deadlines interesseert het hen te weinig.

Maar toch moet elke onderneming geleid en gecontroleerd worden volgens de regels van de vennootschapswet en de aanbevelingen uit de corporate governance codes en de vakliteratuur. Dit zogenaamd deugdelijk bestuur biedt immers voordelen aan alle soorten rechtspersonen, ongeacht hun omvang, leeftijd of soort.

Dus ook aan startups. (En laten we een startup hier definiëren als een jonge maar ambitieuze onderneming met minder dan 10 werknemers, een balanstotaal onder de 700k euro en een jaaromzet onder de 350k euro.) 

Dus begint goede corporate governance ook bij de startup met een bekwame en actieve raad van bestuur. Maar omdat het management ervan dus weinig zakelijke en bestuurlijke ervaring heeft moeten de voorzitter en alle andere bestuurders de broodnodige bedrijfs- en bestuurservaring meebrengen.

Startups zijn per definitie actief in een dynamische en snel evoluerende,  soms zelfs disruptieve, productomgeving. Dat er nauwelijks data of (markt)referentiepunten voorhanden zijn leidt bovendien tot extra veel onzekerheid. Toch moet er, ondanks de hoge risico’s, vaak snel strategisch beslist worden want ze moeten snel groeien en snel leren. 

Dergelijke grote verschilpunten met andere bedrijven vragen om een specifieke governance aanpak van de bestuurders, heel dichtbij het management. 

Anderzijds moeten de raad van bestuur net als bij andere en grotere ondernemingen:

  • alle wettelijke aspecten van de NV of BV naleven;
  •   dezelfde plichten en verantwoordelijkheden vervullen: het samen bepalen van de strategie, het uitvoeren van controle en de opvolging van de algemene gang van zaken;
  • toezien op het algemeen en veilig functioneren van het bedrijf; 
  • de visie en de missie bepalen en de algemene bedrijfscultuur en de duurzaamheidsagenda bewaken.

Een startup heeft dus niet alleen te maken met alle essentiële bestuurlijke opdrachten van de grotere bedrijven maar ook nog eens met de specifieke opportuniteiten en uitdagingen eigen aan zijn specificiteit! 

Meer hierover op de GUBERNA website Start-up & Scaleup | GUBERNA

Meest Recente Posts

Hoe kunnen wij u helpen?

Dolores eos qui ratione sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.Dolores eos qui ratione sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.

CONTACTEER ONS

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag kennis met ons maken? Graag! Neem gerust contact met ons op, zodat we op zoek kunnen naar een samenwerking. We kijken er alvast naar uit.

CONTACTEER ONS

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag kennis met ons maken? Graag! Neem gerust contact met ons op, zodat we op zoek kunnen naar een samenwerking. We kijken er alvast naar uit.

CONTACTEER ONS