Vlaamse business angels investeren in Afrikaanse bedrijven


Business Angels Network Flanders, een platform dat investeerders en ondernemers samenbrengt, biedt zijn leden nu ook de kans te investeren in beloftevolle Afrikaanse ondernemingen. Dit dankzij een samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers, een organisatie die Afrikaanse ondernemers steunt met begeleiding en financiering.

Dat beide organisaties mekaar gevonden hebben, is niet zo verwonderlijk. Hun doelstellingen zijn vrij gelijklopend. Business Angels Network (BAN) Flanders brengt Vlaamse investeerders op zoek naar een investering in contact met Belgische ondernemers op zoek naar financiering. Ondernemers voor Ondernemers (OVO) doet ongeveer hetzelfde maar dan in Afrika. De vereniging zoekt beloftevolle Afrikaanse ondernemingen die ze in eerste instantie actief begeleiden bij het opstellen van een business plan en ze daarna helpen te starten en door te groeien met de nodige financiering. De vrij intensieve coaching, zowel voor als na de financieringsronde, vergroot de kans op succes. De samenwerking tussen beide partijen beperkt zich overigens niet tot het puur financiële. De leden-investeerders van BAN Flanders leveren niet alleen kapitaal maar ook engagement, via hun netwerk en knowhow.

Werken aan een betere wereld

Dankzij de samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers kunnen we onze leden nu ook een selectie van goed gescreende projecten van Afrikaanse ondernemers voorstellen. Voor ons is dat een duidelijke win-win. We hebben geen ambitie om zelf in Afrika op zoek te gaan naar interessante projecten, OVO doet dat voor ons. Elke maand organiseren we een event waar we 10 Vlaamse dossiers presenteren. We doen dat eerst fysiek en de dag erna online. We hebben ervoor gekozen om tijdens het online contact telkens enkele dossiers van OVO voor te stellen.

Afrika is niet zo nieuw voor ons! Onze leden hebben al de kans gehad te investeren in Afrikaanse bedrijven, al waren dat vaak ondernemingen van Vlaamse ondernemers.

Reginald Vossen, CEO van BAN Flanders


Een voordeel is dat de financiering van die Afrikaanse ondernemingen gebeurt in de vorm van een lening, bij Vlaamse dossiers is dat meestal in kapitaal. Geïnteresseerden hoeven alleen maar een leningsovereenkomst van OVO te ondertekenen, dat maakt het eenvoudiger. Ik wil er ten slotte op wijzen, dat onze leden niet alleen uit zijn op financieel gewin. Ze kunnen met hun geld best andere dingen doen. Ze willen ook een betere wereld creëren, meewerken aan een economie die de toekomst aankan. De samenwerking met OVO past daar in. Enkele van onze business angels zijn trouwens al actief als coach bij OVO.

Afrika kan een interessant continent worden voor investeerders

Helemaal nieuw was Ondernemers voor Ondernemers inderdaad niet voor enkele leden van BAN Flanders. Een 5-tal onder hen hadden zich al aangemeld als vrijwilliger en waren al actief als coach en investeerder voor er van een formele samenwerking tussen beide organisaties sprake was. “Voor hen is vooral het sociale aspect doorslaggevend, meer nog dan het rendement” zegt Björn Macauter, algemeen directeur van OVO.

Zoals al eerder gezegd, vertonen beide organisaties veel gelijkenissen, maar toch kunnen we nog veel van elkaar leren. Voor BAN Flanders is de samenwerking een manier om ook internationaal actief te zijn. Ik denk trouwens dat Afrika op termijn een heel interessant continent kan worden voor business angels. Aan de andere kant leren we ook van hen. Hun manier om elke maand, op een vrij strak geregisseerde manier dossiers voor te stellen aan de leden, willen we ook gebruiken om in een online pitch de geïnteresseerde investeerders te laten kennismaken met de ondernemer en de coach.

Een business angel heeft twee vleugels

Uiteraard laten we ook enkele leden van BAN Flanders die de stap naar een Afrikaanse investering al gezet hebben aan het woord. Eén van hen is Tonny Vanderhoven, die niet alleen als investeerder maar ook als ‘dealguide’ actief is binnen BAN Flanders. “Een business angel heeft twee vleugels: een met geld en een met ervaring die hij of zij ten dienste wil stellen." Ik heb, samen met enkele andere BAN-leden, dan ook geïnvesteerd in een project van OVO, met name een privé-school in Senegal in een arme regio in Zuid-Dakar, waar ze nieuwe richtingen oprichten met de nodige gebouwen.

Rijk zullen we van die investering niet worden en dat is ook niet de bedoeling. We doen dat echt vanuit een sociaal bewustzijn. Het toeval wil dat ik ook bestuurder ben in een scholengemeenschap Mosa-RT in Maaseik waar we onlangs alle leerlingen een eigen pc hebben gegeven. Een dertigtal desktops die zo vrijkwamen hebben we helemaal opnieuw uitgerust en naar de school in Senegal gestuurd. De leraars en leerlingen van onze school zijn trouwens nu al bezig met andere projecten rond die samenwerking.

Ook voor business angel en bestuurslid van BAN Flanders Jean-Marie Vliegen is ESG (Environmental Social Governance) heel belangrijk. Hij investeerde in een Afrikaans landbouwbedrijf dat zijn productiviteit wil verhogen door specifieke uitrusting te kopen. “Dat leek me een heel waardevol project. Als die ondernemer erin slaagt zijn productie te verhogen en zijn producten op de lokale markt te verkopen, hebben er meer families werk. Je hoopt dat dit een inktvlek wordt die verder uitdeint." Wat me vooral aanspreekt in dergelijke investeringsdossiers is de focus op ondernemers. Ik zou mijn geld niet direct geven aan Afrikaanse overheden. Als je daar iets wilt doen, moet je het doen met mensen die initiatief nemen, waarmee ze hopelijk succesvol worden en er een soort multiplicatoreffect ontstaat.

Meer informatie op

www.ban.be

www.ondernemersvoorondernemers.be

Meest Recente Posts

Hoe kunnen wij u helpen?

Dolores eos qui ratione sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.Dolores eos qui ratione sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur.

CONTACTEER ONS

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag kennis met ons maken? Graag! Neem gerust contact met ons op, zodat we op zoek kunnen naar een samenwerking. We kijken er alvast naar uit.

CONTACTEER ONS

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u graag kennis met ons maken? Graag! Neem gerust contact met ons op, zodat we op zoek kunnen naar een samenwerking. We kijken er alvast naar uit.

CONTACTEER ONS